Możliwości
diagnostyczne

Akwizycja

Przeprowadzane akwizycje (odczyty)
z badanych urządzeń wykonywane są na możliwie najniższym poziomie dostępu pozwalając na zmaksymalizowanie odzysku danych usuniętych oraz zaszyfrowanych

Analiza

Analiza odczytanych danych obejmuje interpretacje automatyczne, badania manualne oraz badania z wykorzystaniem wirtualizacji dokonanych odczytów systemów i aplikacji pozwalając na możliwie najgłębszy dostęp do informacji.

Opinia

Wykonywana Opinia sporządzana jest zgodnie z najwyższymi standardami opartymi o wytyczne takich organizacji jak SANS Institute. Celem Opinii jest odpowiedź na sformułowane pytania

Urządzenia marki Apple®

Urządzenia marki Apple® stawiają przed badającymi wysokie wymagania w zakresie wiedzy a także sprzętu
i oprogramowania. Badania wykonywane przy użyciu tradycyjnych narzędzi Informatyki Śledczej - ze względu na specyfikę systemu plików APFS+ - są uboższe w wynikach lub zwyczajnie niemożliwe do wykonania. Pracownia Informatyki Śledczej dysponuje profesjonalnymi rozwiązaniami do przeprowadzania ekspertyz urządzeń Apple.


Nośniki
szyfrowane

Apple T2, Microsoft Bitlocker, VeraCrypt, TrueCrypt, McAfee Endpoint Encryption
i inne...

W sytuacji nośników szyfrowanych wymagane jest wykonanie złożonych czynności informatycznych w kierunku określenia metody szyfrowania, analizy potencjalnych słabości technologicznych zastosowanych rozwiązań, profilowanie słowników a następnie atak
z wykorzystaniem wysokowydajnej stacji roboczej.

Odczyty komputerów i nośników  zaszyfrowanych oprogramowaniami zabezpieczającymi typu: BitLocker, VeraCrypt, TrueCrypt, Apple DMG Disk Encryption, APFS Mac Encryption, FileVault Encryption, APFS T2 Encryption, Symantec/PGP WDE Encryption, DriveCrypt Encryption, McAfee Endpoint Security oraz ponad 280 innych typów szyfrowanych plików.

Więcej...