{"container_class":"u-align-left u-menu u-menu-dropdown u-nav-spacing-25 u-offcanvas u-menu-1","menu_class":"u-nav u-spacing-2 u-text-white u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-active-grey-5 u-border-active-palette-1-base u-border-hover-palette-1-base u-border-no-left u-border-no-right u-border-no-top u-button-style u-grey-40 u-hover-grey-10 u-nav-link u-radius-50 u-text-active-grey-90 u-text-grey-90 u-text-hover-grey-90","link_style":"padding: 10px 20px; text-shadow:2px 2px 8px rgba(128,128,128,1);","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-503f-18","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-2","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 8px 0;","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-nav-2","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"}}

Możliwości
diagnostyczne

Akwizycja

Przeprowadzane akwizycje (odczyty)
z badanych urządzeń wykonywane są na możliwie najniższym poziomie dostępu pozwalając na zmaksymalizowanie odzysku danych usuniętych oraz zaszyfrowanych

Analiza

Analiza odczytanych danych obejmuje interpretacje automatyczne, badania manualne oraz badania z wykorzystaniem wirtualizacji dokonanych odczytów systemów i aplikacji pozwalając na możliwie najgłębszy dostęp do informacji.

Opinia

Wykonywana Opinia sporządzana jest zgodnie z najwyższymi standardami opartymi o wytyczne takich organizacji jak SANS Institute. Celem Opinii jest odpowiedź na sformułowane pytania

Urządzenia marki Apple®

Urządzenia marki Apple® stawiają przed badającymi wysokie wymagania w zakresie wiedzy a także sprzętu
i oprogramowania. Badania wykonywane przy użyciu tradycyjnych narzędzi Informatyki Śledczej - ze względu na specyfikę systemu plików APFS+ - są uboższe w wynikach lub zwyczajnie niemożliwe do wykonania. Pracownia Informatyki Śledczej dysponuje profesjonalnymi rozwiązaniami do przeprowadzania ekspertyz urządzeń Apple.


Nośniki
szyfrowane

Apple T2, Microsoft Bitlocker, VeraCrypt, TrueCrypt, McAfee Endpoint Encryption
i inne...

W sytuacji nośników szyfrowanych wymagane jest wykonanie złożonych czynności informatycznych w kierunku określenia metody szyfrowania, analizy potencjalnych słabości technologicznych zastosowanych rozwiązań, profilowanie słowników a następnie atak
z wykorzystaniem wysokowydajnej stacji roboczej.

Odczyty komputerów i nośników  zaszyfrowanych oprogramowaniami zabezpieczającymi typu: BitLocker, VeraCrypt, TrueCrypt, Apple DMG Disk Encryption, APFS Mac Encryption, FileVault Encryption, APFS T2 Encryption, Symantec/PGP WDE Encryption, DriveCrypt Encryption, McAfee Endpoint Security oraz ponad 280 innych typów szyfrowanych plików.

Więcej...