Zakres pracy biegłego

Przeprowadzane usługi opiniowania oraz sporządzania ekspertyz z zakresu  informatyki w tym informatyki śledczej dla służb specjalnych,  Sądów, Prokuratur, Policji, Straży Granicznej oraz innych Instytucji potrzebujących wykonać  czynności badania z zakresu informatyki śledczej zgodnie z właściwymi praktykami Informatyki Śledczej zgodnie z najlepszymi praktykami standaryzowanymi przez  SANS Institute.

Zabezpieczanie materiału dowodowego w trakcie realizacji czynności operacyjnych oraz czynności procesowych.

Mobilna informatyka śledcza najwyższego poziomu z wykorzystaniem unikalnych na terenie województwa Dolnośląskiego rozwiązań technologicznych obejmująca przełamywanie zabezpieczeń oraz skuteczne odczyty danych usuniętych.

Analiza kryminalna zdarzeń w zakresie cyberprzestępczości.

OSInt - biały wywiad w ogólnodostępnych zasobach sieci Internet. Przeprowadzanie ustaleń osób, miejsc i zdarzeń na podstawie przekazanych poszlak.

Informatyka operacyjna.


W zakresie prowadzonych
w Pracowni czynności możliwe są:
 

odczyty urządzeń typu smartphone opartych o systemy operacyjne Android, iPhone, Blackberry oraz tzw. klasycznych telefonów komórkowych -  zaszyfrowanych lub zablokowanych nieznanymi kodami PIN oraz nieznanymi blokadami.

Rzeczywiste i skuteczne odzyskiwanie danych usuniętych w tym:
odzyskiwanie treści wiadomości SMS, MMS, zdjęć, obrazów, plików audio i wideo a także treści komunikatorów szyfrowanych takich jak: WhatsApp, Facebook Messenger, SnapChat, Signal, Discord i innych. 

Odczyty urządzeń fizycznie uszkodzonych po zalaniu, spaleniu, upadku z dużych wysokości.  Odzyskiwanie danych przeprowadzane jest na poziomie Systemu Plików lub na poziomie fizycznym urządzenia.

Odczyty komputerów zaszyfrowanych oprogramowaniami zabezpieczającymi typu: BitLocker, VeraCrypt, TrueCrypt, Apple DMG Disk Encryption, APFS Mac Encryption, FileVault Encryption, APFS T2 Encryption, Symantec/PGP WDE Encryption, DriveCrypt Encryption, McAfee Endpoint Security oraz ponad 280 typów szyfrowanych plików.

Odczyty zapisów  bezzałogowych urządzeń latających typu DRON - odzyskiwanie danych wypadkowych, oraz odzyskiwanie danych usuniętych lub skasowanych przez użytkownika.

Stosowane metody

Pracownia Informatyki Śledczej dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami i sprzętem badawczym, pozwalającymi na szybkie i  efektywne osiągnięcie wyników pracy informatyka śledczego.

Stosowane urządzenia


W zakresie działalności Pracowni Informatyki Śledczej stosowane są najnowocześniejsze metody, narzędzia oraz technologie informatyki śledczej .

Misja

Pracownia Informatyki Śledczej stanowi spełnienie marzeń o zgodnym ze sztuką oraz dobrymi praktykami Informatyki Śledczej uzyskiwaniu materiału mogącego zostać przedstawionym w sposób jasny i czytelny, a nade wszystko, pozwalający w kolejnych etapach dochodzeniowo-śledczych w wygodny sposób dokonywać analizy materiału.

Działając wg. hasła "NIE KRÓCEJ NIŻ TRZEBA, NIE DŁUŻEJ NIŻ TO MOŻLIWE"  Pracownia skupia się na przeprowadzeniu badań urządzeń elektronicznych p/k  udokumentowania ich wykorzystania przez potencjalnego sprawcę, w tym:

  • skrupulatne odtworzenie sposobu wykorzystania komputera / telefonu minuta po minucie.
  • odczyt szyfrowanych komunikatorów internetowych takich jak WhatsApp, Facebook Messenger, SnapChat i inne.
  • Rzeczywiste odzyskiwanie danych na poziomie Systemu Plików lub na poziomie fizycznym - niemożliwe do osiągnięcia przez  typowe rozwiązania informatyki śledczej  w tym SMS, MMS, zdjęć, grafik, historii odwiedzanych stron oraz wyszukiwanych przez użytkownika treści.
  • możliwość odtworzenia miejsc przebywania użytkownika na podstawie zapisanych świadomie oraz nieświadomie informacji dotyczącej lokalizacji.
  • możliwość wirtualizacji wyników